fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

1. Czy można umówić się na zajęcia próbne?

Tak. Zachęcamy do sprawdzenia, jakie możliwości daje interaktywna nauka z tabletami. Zadzwoń pod numer 533 100 780 i dowiedz się, kiedy mamy najbliższe wolne terminy.

2. Jaki obszar podstawy programowej wspieracie?

Edukacja medialna
[…]Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.[…]
[…]Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-­‐ komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;[…]
[…]Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;[…]

Edukacja komputerowa
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne[…]sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne,
Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I–III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I–III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.
Zakres treści zawartych w tym obszarze edukacji wczesnoszkolnej budzi wiele obaw ze względu na nieraz zbyt skromne wyposażenie sal szkolnych. Zespół konstruujący podstawę programową miał tego świadomość. Umieszczenie w tym dokumencie zalecenia, aby podczas zajęć uczeń miał do dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu, pomoże nauczycielom klas początkowych starać się o takie wyposażenie. Dotyczy to także zapisu, który mówi, że uczniom klas początkowych należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.
Posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
tworzy teksty i rysunki:
wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania,
wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur; zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,
ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Edukacja artystyczna
Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.
Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
wykorzystuje teksty literackie do tworzenia wypowiedzi kreatywnych,
Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.
W sprzyjających warunkach edukacyjnych można i trzeba tak zrealizować proces nauczania – uczenia się, aby uczniowie wiedzieli i umieli o wiele więcej niż tego wymaga podstawa. Rozszerzenie zakresu treści kształcenia musi być jednak dokładnie określone w autorskich programach, według których nauczyciele będą planować i realizować edukację w kolejnych latach, miesiącach, tygodniach i dniach w klasie I, II i III.
Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),
realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące […]upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

3. Czy dzieci grają w gry?

Podczas warsztatów celem każdego ucznia jest rozwiązanie problemu dydaktycznego przedstawionego przez animatora. W tym celu uczniowie tworzą swoje autorskie prace i osiągnięcia na bazie aplikacji multimedialnych do tworzenia muzyki, filmów, projektów graficznych, e-komiksów i oraz gier edukacyjnych. Zobacz na stronie www.pan-tablet.pl efekty prac uczniów z zajęć.

Tablet i przygotowane aplikacje oraz gry edukacyjne są narzędziem, które obudowane są przemyślanym i metodycznie przygotowanym konspektem.

4. Czy można samodzielnie wybrać tematy?

Oczywiście! Wszystkie tematy znajdziesz w zakładce „Wybierz warsztaty”.

5. Jakie tematy proponujecie?

Wszystko zależy od wieku uczniów. Na początek  – dla wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej – polecamy zajęcia „Tworzymy rezerwat przyrody”, które pozwalają zapoznać się z narzędziem jakim jest tablet i cieszą się największa popularnością . Jeśli masz klasę 3 lub starszą, rekomendujemy też przeprowadzenie warsztatu filmu animowanego – polecamy zacząć od animacji plastelinowej. Każdemu nauczycielowi proponujemy przygotowanie indywidualnego programu zajęć na cały semestr.

6. Czy przyjeżdżacie do szkoły?

Tak. Dzięki temu zaoszczędzasz czas (inne lekcje) i pieniądze potrzebne na transport wszystkich uczniów.

7. Ile trwają warsztaty?

W zależności od wybranego tematu. Inspiracje multimedialne trwają jedną godzinę lekcyjną (ale można też zrealizować dwa tematy na raz, czyli blokować lekcje). Warsztaty z animacji trwają 4 godziny lekcyjne. Czas zajęć możemy modyfikować zgodnie z Twoimi potrzebami.

8. Czy przywozicie ze sobą sprzęt?

Tak – na każde zajęcia mamy przygotowany komplet 30 identycznych tabletów wyposażonych w najnowsze aplikacje dydaktyczne, które gwarantują sprawne prowadzenie zajęć. Zawsze mamy też ze sobą sprzęt projekcyjny do wyświetlania prezentacji i prac uczniów.  Szkoła nie musi inwestować w sprzęt – wszystko przywieziemy.

Dodatkowo przy warsztatach z filmu animowanego gwarantujemy wszystkie materiały plastyczne – plastelinę, lego, papier itd.

9. Czego potrzebujecie do poprowadzenia warsztatów multimedialnych?

Sala lekcyjna + podłączenie do prądu + minimum jedna ławka.

10. W jakich miastach działacie?

Głównie współpracujemy ze szkołami na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Prowadzimy też zajęcia na terenie Warszawy, Krakowa i Trójmiasta.

11. Czy prowadzicie warsztaty w ramach projektu "szkoła w mieście"?

Tak! Zajęcia realizujemy w Centrum Sztuki Pajdart (Ul. Paulińska 4-8). Zapraszamy!

12. Ile to kosztuje?

Cennik dla każdych zajęć znajduje się w ofercie na tej podstronie: http://eduempiria.pl/warsztaty/

13. Jak mogę opłacić zajęcia?

Przelewem lub gotówką.

Zachęcamy do płacenia przelewem, bo nie musisz zbierać drobnych od każdego dziecka.Po przeprowadzonych zajęciach otrzymasz fakturę na maila.

14. W jakiej formie otrzymam potwierdzenie opłacenia zajęć?

Po warsztatach przyjdzie na wskazanego przez Ciebie maila e­faktura. Zazwyczaj nauczyciele podają maila swojego, skarbnika, sponsora lub szkolny.

15. Czy można zrezygnować?

Tak. Jeśli zamówisz zajęcia na cały rok szkolny, możesz w każdej chwili zrezygnować z zajęć, nie podając przyczyny.

16. Czy mogę samodzielnie kontynuować zajęcia?

Tak. Nauczyciel po zajęciach otrzymuje podsumowanie lekcji + kilka zadań powiązanych z tematem lekcji, które można z uczniami wykonać z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania.

17. Jeśli zamówie pierwsze zajęcia próbne, a potem cały cykl, to ile wyniesie cena pierwszych zajęć?

Jeśli chcesz na próbę zamówić pierwsze zajęcia, po których zdecydujesz czy chcesz kontynuować dalej, to cena wyniesie 8 zł. Ale… jeśli w ciągu 3 dni podejmiesz decyzję, że chcesz kontynuować zajęcia w całym cyklu, to kwota zostanie wyrównana (zwrócona lub naliczona mniejsza kwota na fakturze).

18. Gdzie umieszczacie prace uczniów?

Wszystkie prace uczniów znajdują się na stronie www.pan-tablet.pl

19. Czy prowadzicie zajęcia dla Gimnazjalistów i Licealistów?

Tak. Choć nie ma ich ujętych na stronie, zajęcia „inspiracje multimedialne” i „Warsztaty filmu animowanego” prowadzimy także dla Gimnazjum i Szkół Średnich odpowiednio zawyżając poziom warsztatów i treści dydaktyczne.

20. Dlaczego jeszcze do was nie zadzwoniłam?

Nie wiemy. Ale przyszedł najwyższy czas 🙂 Oto numer – 533 100 780.