fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dlaczego istniejemy?

Empiria powstała w 2011 roku, by umożliwić szkołom łatwe i szybkie korzystanie z nowych technologii. Łączymy w odpowiednich proporcjach naukę i zabawę. Poprzez multimedialne, dostosowane do wieku zajęcia, wspieramy rozwój uczniów klas 1-4, 5-8 oraz przedszkoli. Pomagamy nauczycielom korzystać z tabletów jako kolejnego narzędzia w szkolnym piórniku, który mądrze wykorzystany poszerza horyzont możliwości dydaktycznych, zwiększa potencjał każdego ucznia i uczy świadomego korzystania z multimediów.

Nauczyciele cenią zajęcia z nami za praktyczne, twórcze i angażujące dzieci podejście do nauki. Pomagamy również realizować i rozszerzać podstawę programową. Prowadzimy zajęcia na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska.

Kto prowadzi zajęcia?

image

Zajęcia w szkołach prowadzą przeszkoleni i doświadczeni animatorzy, którzy szybko łapią dobry kontakt z dziećmi. W naszym zespole mamy animatorów kultury, pedagogów i psychologów. Zawsze jest z nami również Pan Tablet – dobry przyjaciel wszystkich dzieci.